نویسنده = امیر قنبرپور نصرتی
تعداد مقالات: 3
1. نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-223

سیدرضا حسینی نیا؛ ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی


2. بررسی اثر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-247

ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ عیسی صادق خیجی


3. ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-137

ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ سید رضا حسینی نیا