نویسنده = مهدی طالب پور
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-17

10.22044/shm.2020.8079.1932

سید محمد جواد رضوی؛ مهدی طالب پور؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا محمد کاظمی


3. تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 121-136

10.22044/shm.2016.831

شهرام عبدی؛ مصطفی زنگی آبادی؛ مهدی طالب پور