نویسنده = ناهید داروغه عارفی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-178

10.22044/shm.2019.7368.1794

میرابراهیم حسینی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ ناهید داروغه عارفی؛ سید امین دهقان


2. بررسی ارتباط مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-59

10.22044/shm.2016.871

ناهید داروغه عارفی؛ نسرین بیگلری؛ حسن بحرالعلوم