نویسنده = آرمان ویسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال‌غرب ایران

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-57

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ آرمان ویسی