نویسنده = شهرزاد نیری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر صداقت رفتاری و ادراک سیاست‌های سازمانی بر اعتماد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-159

شهرزاد نیری؛ محمود دهقان نیری؛ فاطمه سمیری


2. شناسایی موانع ارتباطات بین فردی در تیم‌های ورزشی بر اساس روش دلفی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-177

شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری