نویسنده = رضا شیخ
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تکنیک تاپسیس فازی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-111

مهدی صائم؛ محمد حسین رضوانی؛ رضا شیخ