نویسنده = سعید صادقی بروجردی
تعداد مقالات: 1
1. اثر مداخله‌ای انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-100

محمود رئوف؛ سعید صادقی بروجردی؛ بهرام یوسفی