نویسنده = محمد علی اصلانخانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر عدالت سازمانی بر رفتارهای ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی: مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-131

آتوسا قاسمی نژاددهکردی؛ علی محمد امیرتاش؛ محمد علی اصلانخانی