نویسنده = فریبا رافعی دهکردی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل پارادایمی رفتار استراتژیک مدیران ورزشی ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 351-366

فریبا رافعی دهکردی؛ رسول نظری؛ رحیم رمضانی نژاد