نویسنده = مهری پوینده کیا
تعداد مقالات: 1
1. از شناسایی استعداد تا بازی در رقابتهای تیم ملی و لیگهای حرفهای: مورد مطالعه فوتبال آلمان

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 287-312

مهری پوینده کیا؛ ژاله معماری؛ عباس رضایی پندری