نویسنده = مسعود نادریان جهرمی
تعداد مقالات: 2
2. پیش‌بینی سکوت سازمانی از طریق تیپ شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-54

محمدعلی زبردست؛ مسعود نادریان جهرمی