نویسنده = سیدرضا حسینی نیا
تعداد مقالات: 3
1. نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-223

سیدرضا حسینی نیا؛ ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی


2. ارتباط مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک شده (مطالعه موردی: بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی)

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-174

معصومه محمدی؛ حسن بحرالعلوم؛ سید رضا حسینی نیا


3. ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-137

ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ سید رضا حسینی نیا