نویسنده = حسین پورسلطانی زرندی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی‌تعهدی اخلاقی در ورزش

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 219-229

10.22044/shm.2017.4519.1350

حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد غلی قره؛ سیده طاهره موسوی راد


2. ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-128

10.22044/shm.2015.608

حسین پورسلطانی زرندی؛ عصمت طاهرخانی؛ شهرام شفیعی


3. ارتباط مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-71

10.22044/shm.2014.276

حسین پورسلطانی زرندی؛ رامین ایرجی نقندر