نویسنده = سردار محمدی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-33

محمدحسین شوهانی؛ سردار محمدی؛ پریوش نوربخش