نویسنده = اسفندیار خسروی زاده
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی قابلیت‌های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران و طراحی مدل

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 387-403

10.22044/shm.2020.7590.1833

کریم زهره وندیان؛ اسفندیار خسروی زاده؛ طهماسب شیروانی


2. تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت‌های ورزشی استان مرکزی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 357-374

10.22044/shm.2019.7612.1837

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ زینب مندعلی زاده


3. رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیات های ورزشی استان مرکزی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 263-274

10.22044/shm.2017.4823.1380

عابد حقدادی؛ عزت اله شاه منصوری؛ اسفندیار خسروی زاده


4. ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی و اخلاق کار: مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-92

10.22044/shm.2015.714

اسفندیار خسروی زاده؛ عابد حقدادی؛ اکرم کمانکش