نویسنده = اسفندیار خسروی زاده
تعداد مقالات: 3
1. تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت‌های ورزشی استان مرکزی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 357-374

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ زینب مندعلی زاده


2. رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیات های ورزشی استان مرکزی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 263-274

عابد حقدادی؛ عزت اله شاه منصوری؛ اسفندیار خسروی زاده


3. ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی و اخلاق کار: مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-92

اسفندیار خسروی زاده؛ عابد حقدادی؛ اکرم کمانکش