نویسنده = حمیدرضا گوهررستمی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 345-356

حمیدرضا گوهررستمی؛ مصطفی ملایی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد


2. طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 217-234

نوشین بنار؛ صلاح دستوم؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ فاطمه محدث