نویسنده = محمدحسین شوهانی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 93-103

محمدحسین شوهانی؛ محمد احسانی؛ مژگان صالحی پور


2. رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-33

محمدحسین شوهانی؛ سردار محمدی؛ پریوش نوربخش