نویسنده = حسن بحرالعلوم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 313-329

عباس سبحانی؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ رسول فرجی


2. بررسی ارتباط مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-59

ناهید داروغه عارفی؛ نسرین بیگلری؛ حسن بحرالعلوم


3. ارتباط مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک شده (مطالعه موردی: بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی)

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-174

معصومه محمدی؛ حسن بحرالعلوم؛ سید رضا حسینی نیا