نویسنده = الهام پیله ور مؤخر
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ حبیب هنری؛ محمد خبیری


2. شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-83

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ حبیب هنری