نویسنده = رسول فرجی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 313-329

عباس سبحانی؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ رسول فرجی


2. نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-194

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی


3. نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 187-201

حسین عیدی؛ رسول فرجی؛ احدیه صادقی؛ ولی ناصری پلنگرد


4. پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 187-204

رسول فرجی؛ مهدی بشیری؛ یوسف یاوری؛ حسین ابراهیمی کنگ لو