کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 221-230

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ سید رسول عمادی؛ زهرا سرچهانی


2. رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 93-103

محمدحسین شوهانی؛ محمد احسانی؛ مژگان صالحی پور


3. رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-33

محمدحسین شوهانی؛ سردار محمدی؛ پریوش نوربخش