کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تعهد سازمانی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه ها ازطریق رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل آنان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-44

مجید رجبی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی