کلیدواژه‌ها = اعتماد به مافوق
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطۀ جو سازمانی و اعتماد دوگانه از دیدگاه اعضای فدراسیون‌های برتر المپیکی ایران

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-69

محمد هادی قاسمی؛ علی اصغر درودیان؛ سیده شادی مرتضوی