کلیدواژه‌ها = اعتماد سازمانی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-178

10.22044/shm.2019.7368.1794

میرابراهیم حسینی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ ناهید داروغه عارفی؛ سید امین دهقان


3. تبیین مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-91

10.22044/shm.2015.605

احدیه صادقی؛ حسین عیدی؛ ولی ناصری پلنگرد؛ محسن لقمانی