کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 93-103

10.22044/shm.2015.715

محمدحسین شوهانی؛ محمد احسانی؛ مژگان صالحی پور


2. ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-128

10.22044/shm.2015.608

حسین پورسلطانی زرندی؛ عصمت طاهرخانی؛ شهرام شفیعی