کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های رفتاری نظام مدیریت شنای ایران

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-72

10.22044/shm.2020.9438.2165

سید مصطفی معاون افشاری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی‌نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی


2. تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 121-136

10.22044/shm.2016.831

شهرام عبدی؛ مصطفی زنگی آبادی؛ مهدی طالب پور