کلیدواژه‌ها = تعهد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-178

میرابراهیم حسینی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ ناهید داروغه عارفی؛ سید امین دهقان


2. پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 187-204

رسول فرجی؛ مهدی بشیری؛ یوسف یاوری؛ حسین ابراهیمی کنگ لو