کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 2
1. نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-194

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی