دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی کاربردی

1. ارائه مدل پارادایمی رفتار استراتژیک مدیران ورزشی ایران براساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

رسول نظری؛ فریبا رافعی؛ رحیم رمضانی نژاد


مقاله مستقل

2. نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

سیدرضا حسینی نیا؛ ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی


پژوهشی کاربردی

3. تأثیر تفکر استراتژیک بر بهره وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور با نقش میانجی چابکی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری


مقاله مستقل

4. از شناسایی استعداد تا بازی در رقابت‌های تیم ملی و لیگ‌های حرفه‌ای: مورد مطالعه فوتبال آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

ژاله معماری؛ مهری پوینده کیا؛ عباس رضایی پندری


پژوهشی کاربردی

5. الگوسازی فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بر مبنای نظام‌های کاری عملکرد بالا: نقش میانجی توانمندسازی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

حمیدرضا قزلسفلو


طرح پژوهشی

6. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ علی صفرپور؛ علی امانی سامانی


پژوهشی کاربردی

7. بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

عباس سبحانی؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ رسول فرجی


8. طراحی الگوی شایستگیهای محوری اعضای هیات علمی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

میثم نوری خان یوردی؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید تابش


9. نقش برند کارفرما بر عملکرد فردی و سازمانی نیروی انسانی در فدراسیون های منتخب ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

محمد حسین قربانی؛ فاطمه معظمی گودرزی؛ حمید رضا صفری جعفرلو


10. شناسایی قابلیت‌های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران و طراحی مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

کریم زهره وندیان؛ اسفندیار خسروی زاده؛ طهماسب شیروانی


11. ارائه چارچوبی برای تحلیل راهبردی مشارکت ذینفعان در توسعه صنعت ورزش کشور‌‌‌‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

سلمان صدیق؛ مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ محمدحسن قلی زاده