تعداد مقالات: 130
76. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-107

شمس الدین رضایی؛ مژگان صالحی پور


77. طراحی نقشه راهبردی پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-118

نازنین راسخ؛ محمد جوادی پور؛ زیبا استوان


78. ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-137

ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ سید رضا حسینی نیا


79. ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-146

محمد جوادی پور؛ علی پارساجو


80. رابطه رهبری تحول گرا با جوسازمانی و خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 175-185

جواد قاسمی روشناوند؛ محمدرضا اسماعیلی؛ داود مودی


81. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی‌تعهدی اخلاقی در ورزش

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 219-229

حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد غلی قره؛ سیده طاهره موسوی راد


82. بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 249-262

مهدی حقیقی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


83. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه در ایران

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 257-276

هادی باقری؛ موسی قوام صفت؛ غلامرضا حاصلی


84. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ علی صفرپور؛ علی امانی سامانی


86. رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-84

امین کلانی؛ عزت الله ترخانی؛ امیرمسعود محمدی شمس آبادی؛ سجاد طیبی


87. تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-99

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ اعظم اعظمیان بیدگلی


91. رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 147-156

خسرو خضرپور؛ محمد مازیاری؛ رضا صابونچی


92. پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 187-204

رسول فرجی؛ مهدی بشیری؛ یوسف یاوری؛ حسین ابراهیمی کنگ لو


93. رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 231-243

جبار سیف پناهی شعبانی؛ شاهو رضایی


94. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 263-275

ابوالفضل بجانی؛ جواد شهلایی؛ سارا کشکر؛ فرزاد غفوری


96. بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

عباس سبحانی؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ رسول فرجی


97. ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی و اخلاق کار: مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-92

اسفندیار خسروی زاده؛ عابد حقدادی؛ اکرم کمانکش


98. ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تکنیک تاپسیس فازی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-111

مهدی صائم؛ محمد حسین رضوانی؛ رضا شیخ


99. اثر عدالت سازمانی بر رفتارهای ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی: مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-131

آتوسا قاسمی نژاددهکردی؛ علی محمد امیرتاش؛ محمد علی اصلانخانی