دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-374 

مقاله مستقل

1. نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال

صفحه 179-194

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی


پژوهشی کاربردی

2. اثر شایسته سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی

صفحه 195-205

حسین عیدی؛ جواد کریمی؛ مسعود محمدی عسکرآبادی


مقاله مستقل

6. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه در ایران

صفحه 257-276

هادی باقری؛ موسی قوام صفت؛ غلامرضا حاصلی


طرح پژوهشی

9. تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش‌آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان

صفحه 315-331

حمیده شریعتی؛ مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ انوشیروان کاظم نژاد


پژوهشی کاربردی

11. تحلیل ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن

صفحه 345-356

حمیدرضا گوهررستمی؛ مصطفی ملایی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد


12. تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت‌های ورزشی استان مرکزی

صفحه 357-374

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ زینب مندعلی زاده