نویسنده = اکرم کمانکش
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی و اخلاق کار: مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-92

اسفندیار خسروی زاده؛ عابد حقدادی؛ اکرم کمانکش