فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

معیارهای داوری مقالات

  • مستند بودن مقاله و بهره وری از یافته های مدرن
  • روش علمی تحقیق (مقدمه هدف طرح مساله نتیجه گیری)
  • میزان نوآوری و ابتکاری بودن 
  • ضرورت و اولویت موضوع
  • رعایت اصول نگارش 
  • انسجام و شیوایی مقاله 
  • کمیت حجم مقاله
  • کیفیت منابع و مآخذ

همخوانی عنوان با محتوای مقاله

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Ali Meskaryan
مهدی آزادان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
علی اکبر آقائی دکتری مدیریت ورزشی
سعید آیباغی اصفهانی دکتری مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
رضا اندام دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی باقری دانشگاه شاهرود
ناصر بای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آزادشهر
ابوالفضل بجانی دکتری مدیریت ورزشی
حسن بحرالعلوم دانشگاه شاهرود
محمد رضا برومند دانشگاه شهید بهشتی
محمد رضا برومند دانشگاه شهید بهشتی
مهدی بشیری هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نوشین بنار دانشگاه گیلان
نوشین بنار دانشگاه گیلان
حسین پورسلطانی زرندی دانشیار
محمد پورکیانی استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
سعید تابش دانشکده تربیت بدنی
سید رضا حسینی نیا دانشگاه شاهرود
اسفندیار خسروی زاده دانشگاه اراک
مرتضی دوستی دانشگاه مازندران
نازنین راسخ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم وررزشی
مجتبی رجبی دانشگاه صنعتی شاهرود
امین رشید لمیر دانشگاه نیشابور
رحیم رمضانی نژاد عضوهیات غلمی - دانشگاه گیلان
محمد ریحانی دانشگاه بجنورد
حسین زارعیان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
عباس سبحانی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
رضا شجیع
غلامرضا شعبانی بهار استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه بو علی سینا همدان
کیوان شعبانی مقدم عضو هیئت علمی
شهرام شفیعی دانشگاه گیلان
طهماسب شیروانی مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی- دانشگاه تربیت مدرس تهران
سعید صادقی بروجردی دانشگاه کردستان، هیات علمی
حمیدرضا طاهری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
بیتا عرب نرمی ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه دامغان
سید مرتضی عظیم زاده دانشگاه فردوسی مشهد
حسین عیدی دانشگاه رازی
فرزاد غفوری دانشگاه علامه طباطبائی
رسول فرجی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
فرزام فرزان دانشگاه مازندران
مسعود فریدونی دانشگاه مازندران
سمیرا فیضی دکتری دانشگاه شمال
جواد قاسمی روشناوند ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود
محمد کشتی دار عضو هیئت علمی
سارا کشکر هضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
معصومه کلاته سیفری هیات علمی دانشگاه مازندران
حمید رضا گوهر رستمی دانشگاه گیلان
سردار محمدی دانشگاه کردستان
ژاله معماری مدیریت استعداد و رهبری در منابع انسانی در ورزش عضو هیئت علمی دانشگاه
مینا ملائی دانشگاه گیلان
امیر منتظری دانشگاه نیشابور
قاسم مهرابی دانشجوی دکتری مدیریت ورزش دانشگاه تهران
زهرا سادات میرزا زاده دانشگاه فردوسی مشهد
مهتاب ناصح استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
بهبود یاریقلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی یعقوبی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مظفر یکتایار ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش گروه مدیریت ورزشی دانشگاه سنندج؛ سنندج، ایران
جواد یوسفیان مدیریت منابع انسانی پایدار و مسئولیت پذیر در ورزش استادیار-دانشگاه فنی و حرفه ای