آمار و ارقام

7

تعداد دوره ها

13

تعداد شماره ها

130

تعداد مقالات

295

تعداد نویسندگان

243,956

تعداد مشاهده مقاله

131,952

تعداد دریافت فایل مقاله

1876.58

نسبت مشاهده بر مقاله

1015.02

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1,257

تعداد مقالات ارسال شده

991

تعداد مقالات رد شده

79

درصد عدم پذیرش

119

تعداد مقالات پذیرفته شده

9

درصد پذیرش

4

تعدا پایگاه های نمایه شده

68

تعداد داوران

367

زمان پذیرش

برای مدیریت خردمندانه و موثر در سازمان های ورزشی به روش های پژوهشی نو و بدیع نیاز است و هدف از این نشریه علمی، گسترش اندیشه ها و نتایج نوآوری های پژوهشی در زمینه های مدیریت در ورزش با رویکرد منابع انسانی است، این نشریه در زمینه آسیب شناسی چالشهای کنونی ورزش، ترسیم دورنمای مطلوب برای حوزه مدیریت و منابع انسانی در ورزش، تصمیم سازی برای کمک به تصمیم گیری مدیران ورزشی و بالاخره ارتقا سطح علمی و آگاهی کارشناسان این حوزه می باشد. بنابراین کلیه محققان عرصه ورزش می توانند از طریق این نشریه آخرین یافته های پژوهشی خود را با رویکردهای مربوط به مدیریت و منابع انسانی در ورزش در اختیار اندیشمندان و دست اندرکاران قرار دهند.

 اعتبار علمی پژوهشی

اعتبارعلمی نشریه ی «مدیریت منابع انسانی در ورزش» در تاریخ 16 آبان ماه 1394، طی نامه‌ی به شماره‌ی 3/18/168152 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت شده است.

 

 مجوز ارشاد اسلامی

 انتشار نشریه‌ی علمی«مدیریت منابع انسانی در ورزش»  در جلسه‌ی هیات نظارت بر مطبوعات مورد موافقت قرار گرفته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی) مجوز انتشار نشریه را به شماره‌ی 93/5197 در تاریخ 93/03/05 صادر نموده است.

آدرس دفتر نشریه علمی مدیریت منابع انسانی در ورزش:

استان سمنان، شهرستان شاهرود، میدان 7 تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریات علمی پژوهشی، کدپستی: 3619995161

صندوق پستی:316

شماره پیامک دفتر نشریه: 3000527333

آدرس پست الکترونیک،(دفتر نشریات علمی و کارشناس سامانه):shm@shahroodut.ac.ir

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-224 

پژوهشی کاربردی

3. نظریه سقف شیشه‌ای در حوزه ورزش بانوان: مقایسه تطبیقی و ارائه یک مدل کمی

صفحه 45-59

اکرم مهدی زاده؛ فاطمه عبدوی؛ مصطفی افشاری


5. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی

صفحه 81-97

حسین حسن بیگی؛ عباس نظریان مادوانی؛ امیر حسین منظمی


پژوهش های بنیادی

11. طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی

صفحه 207-224

کیوان موسوی چشمه کبودی؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر وب سایت کارشناس نشریه
شاپا چاپی
‪۲۳۸۳-۱۴۹۹
شاپا الکترونیکی
۲۳۸۳-۱۵۰۲‬

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان