نویسنده = محمد حسین رضوانی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه وضع موجود و مطلوب فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان رشته علوم ورزشی (مورد مطالعه: استان گلستان)

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 179-188

زین العابدین فلاح؛ فریده بهشتی؛ محمد بهشتی؛ محمد حسین رضوانی


2. ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تکنیک تاپسیس فازی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-111

مهدی صائم؛ محمد حسین رضوانی؛ رضا شیخ