نویسنده = موسی قوام صفت
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه در ایران

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 257-276

هادی باقری؛ موسی قوام صفت؛ غلامرضا حاصلی