نویسنده = ابوذر سوری
تعداد مقالات: 2
1. تعیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-80

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم


2. ارتباط توانمندسازی و امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های کرمانشاه و ایلام

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-9

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم