نویسنده = زهرا سادات میرزا زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-124

زهرا سادات میرزا زاده؛ یاسر صفار