نویسنده = علی محمد امیرتاش
تعداد مقالات: 2
1. اثر عدالت سازمانی بر رفتارهای ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی: مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-131

آتوسا قاسمی نژاددهکردی؛ علی محمد امیرتاش؛ محمد علی اصلانخانی


2. سهم نسبی مهارت مدیریت بر خود در عوامل نگهدارنده شغلی: مطالعه موردی (دبیران تربیت‌بدنی شهرستان‌های استان تهران)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-21

سمانه خمارباقی؛ لیلا صباغیان راد؛ علی محمد امیرتاش؛ دنیا پاداش