نویسنده = مرتضی دوستی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 367-385

میثم نوری خان یوردی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سعید تابش


2. تعیین ارتباط بین روابط بین فردی با عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-114

جواد حسین پور نودهی؛ سید عماد حسینی؛ مرتضی دوستی