نویسنده = سید محمد حسین رضوی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 367-385

میثم نوری خان یوردی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سعید تابش


2. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بلیت‌فروشی لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 241-255

سمیرا فیضی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مهرزاد حمیدی