کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-124

زهرا سادات میرزا زاده؛ یاسر صفار


3. رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-84

امین کلانی؛ عزت الله ترخانی؛ امیرمسعود محمدی شمس آبادی؛ سجاد طیبی