کلیدواژه‌ها = وزارت ورزش و جوانان
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-219

10.22044/shm.2016.837

آسیه مولایی زرندی؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی


2. ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-128

10.22044/shm.2015.608

حسین پورسلطانی زرندی؛ عصمت طاهرخانی؛ شهرام شفیعی


3. رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-33

10.22044/shm.2014.544

محمدحسین شوهانی؛ سردار محمدی؛ پریوش نوربخش


4. رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-84

10.22044/shm.2014.277

امین کلانی؛ عزت الله ترخانی؛ امیرمسعود محمدی شمس آبادی؛ سجاد طیبی