کلیدواژه‌ها = تربیت بدنی
تعداد مقالات: 3
2. انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-23

احمد اسدی نیا؛ رحیم رمضانی نژاد؛ ابوالفضل اسدی نیا