کلیدواژه‌ها = اداره کل ورزش و جوانان
تعداد مقالات: 3
1. تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-99

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ اعظم اعظمیان بیدگلی


2. بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال‌غرب ایران

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-57

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ آرمان ویسی


3. بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-124

زهرا سادات میرزا زاده؛ یاسر صفار