کلیدواژه‌ها = کلید واژه ها: حمایت سازمانی ادراک شده
تعداد مقالات: 1
1. تعیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-80

10.22044/shm.2015.604

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم