کلیدواژه‌ها = اثربخشی سازمانی
تعداد مقالات: 4
2. طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-65

10.22044/shm.2018.5500.1497

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا سپهوند؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور


3. تاثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-162

10.22044/shm.2017.4983.1402

علی احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان