کلیدواژه‌ها = ورزشکار
تعداد مقالات: 3
1. رابطۀ جامعه پذیری سازمانی و تعهد روانشناختی بازیکنان به تیم های فوتبال اصفهان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-33

10.22044/shm.2018.5079.1427

کیومرث شهبازی راد؛ احمدعلی آصفی؛ مهدی سلیمی


2. شناسایی موانع ارتباطات بین فردی در تیم‌های ورزشی بر اساس روش دلفی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-177

10.22044/shm.2017.4589.1358

شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری


3. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی‌تعهدی اخلاقی در ورزش

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 219-229

10.22044/shm.2017.4519.1350

حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد غلی قره؛ سیده طاهره موسوی راد