کلیدواژه‌ها = ورزش دانش‌آموزی
تعداد مقالات: 2
1. تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش‌آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 315-331

حمیده شریعتی؛ مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ انوشیروان کاظم نژاد


2. شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-83

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ حبیب هنری