کلیدواژه‌ها = سیاست‌زدایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-107

شمس الدین رضایی؛ مژگان صالحی پور